Światopogląd laicki to nie jest w ogóle odrzucenie katolicyzmu i religii. Światopogląd laicki opowiada się za zgodnym współżyciem wszelkich religii. Dlatego nie pójdę na żadne ustępstwa wobec tych młodych ludzi, którzy - jeśli wierzyć naszym wielkim lewicowym pismom - do zwolenników światopoglądu laickiego zaliczają każdego, to zwalcza przeciwników aborcji. Tym młodym ludziom potrzebna jest nie demagogia, tylko - pedagogia.

-Jean Daniel


0 notes